Informace k objednávkám a distribuci léčiv pro základní organizace

 

Okresní organizace ČSV Olomouc v současné době zajišťuje distribuci léčiv pouze
z Výzkumného ústavu včelařského
v Dole. V případě, že základní organizace doručí objednávku do 1. dubna 2021, bude mít dopravu léčiv zdarma

 

 

Objednávky budou realizovány pouze přes centrální informační systém (CIS). Pokud léčivo nebude uhrazeno, nebude Vám objednáno. 

 

 

Termín odevzdání objednávek pro rok 2021:

                                          1. termín: 1. 4. 2021 (bezplatná doprava)

                                          2. termín: 25. 4. 2021 (nelze zaručit včasné doručení léčiv pro letní  

                                                                                 ošetření a bezplatnou dopravu)

 

Objednávky doručené po 25. 4. 2021 již nebudou vyřízeny.